Điều khoản và điều kiện

Bảo vệ thông tin và dữ liệu khách hàng luôn là một vấn đề quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách trong một số trường hợp nhất định được đề ra trong chính sách bảo mật này.

Quý khách có thể ghé thăm trang web http://inoxkienan.com.vnhttp://inoxkienan.vn mà không phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào. 

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân khách hàng trong nội bộ, chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho bất kì một bên thứ 3 nào khác.

Khi quý khách ghé thăm trang web http://inoxkienan.com.vnhttp://inoxkienan.vn, thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Họ tên:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Email:

Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

-         Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

-         Giao hàng cho quý khách đã mua tại http://inoxkienan.com.vnhttp://inoxkienan.vn

-         Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

-         Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.  

Chúng tôi phải chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin ưu đãi khuyến mãi/tiếp thị.

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu những thông tin đó từ chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ mãi mãi với những cam kết bảo mật như trên.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách được thực hiện bởi CÔNG TY TNHH SX - TM KIẾN AN. Chúng tôi sẽ không giao quyền thu thập và quản lý thông tin cho bất kì một bên thứ 3 nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

http://inoxkienan.com.vnhttp://inoxkienan.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của chúng tôi hoặc do yêu cầu của pháp luật. Mọi sự thay đổi này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Nếu quý khách có gì thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại inoxkienan@yahoo.com