Tuyển dụng

CẦN TUYỂN THỢ HÀN- LƯƠNG CAO

(Số lượng: 01 người)

- Trình độ: Trung cấp

- Tuổi : 30 - 40 tuổi (Ưu tiên đã có gia đình)

- Ưu tiên kinh nghiệm: Kỹ thuật hàn, Tig (Thợ Hàn)

- Thời gian làm việc :

+ Sáng từ 7h30 đến 12h00

+ Chiều từ 13h00 đến 17h30

- Địa chỉ làm việc: Phạm Hùng, Quận 8.

Liên hệ: 0908.409 449 Anh Hùng

CẦN TUYỂN THỢ ĐIỆN- LƯƠNG CAO

(Số lượng: 01 người)

- Trình độ: Trung cấp

- Tuổi : 30 - 40 tuổi (Ưu tiên đã có gia đình)

- Ưu tiên kinh nghiệm: Kỹ thuật Điện

- Thời gian làm việc :

+ Sáng từ 7h30 đến 12h00

+ Chiều từ 13h00 đến 17h30

- Địa chỉ làm việc: Phạm Hùng, Quận 8.

Liên hệ: 0908.409 449 Anh Hùng