Chuyển khoản ngân hàng.

Chủ tài khoản: LAI TIẾU VÂN. 

Số tài khoản: 108 108.

Tại ngân hàng: Á Châu (ACB) - PGD Chánh Hưng, quận 8 - Tp. HCM.